Esplanade Zagreb Hotel

Esplanade Zagreb Hotel

ADRESA

Esplanade Zagreb Hotel
Mihanovićeva 1, 10000 Zagreb
T. +385 (0)1 4566 666
F. +385 (0)1 4566 050
E. info@esplanade.hr

OSTALI KONTAKTI

Rezervacije
T. +385 (0)1 4566 600
T. +385 (0)1 4566 020
E. reservations@esplanade.hr

Concierge
T. +385 (0)1 4566 055
E. concierge@esplanade.hr

Banketi i konferencije
T. +385 (0)1 4566 037
T. +385 (0)1 4566 023
E. meetings.events@esplanade.hr

Prodaja
T. +385 (0)1 4566 033
T. +385 (0)1 4566 034
E. sales@esplanade.hr

Zinfandel’s restoran
T. +385 (0)1 4566 644
E. zinfandels@esplanade.hr

Esplanade 1925 Lounge & Cocktail bar
T. +385 (0)1 4566 633
E. esplanade1925@esplanade.hr

Le Bistro restoran
T. +385 (0)1 4566 611
E. lebistro@esplanade.hr
Marketing i odnosi s javnošću
T. +385 (0)1 4563 888
E. andrea.ozegovic@esplanade.hr

Ljudski potencijali
T. +385 (0)1 4566 011
E. daniela.bilusic@esplanade.hr

Financije
T. +385 (0)1 4566 061
E. ninoslav.kikas@esplanade.hr

Nabava
T. +385 (0)1 4566 066
E. mario.situm@esplanade.hr

Ured generalnog direktora (tajnica)
T. +385 (0)1 4566 002

Službenik za zaštitu osobnih podataka
Antonella Miletić
T. +385 (0)1 4566 013
E. antonella.miletic@esplanade.hr

PODACI O TVRTKI

Esplanade Oleander d.o.o.
Mihanovićeva 1
10000 Zagreb

Registrirano na Trgovačkom sudu u Zagrebu 2002. godine pod registarskim brojem 080235805
Član Uprave: Herbert Haselbacher
OIB: HR08308894711
Temeljni kapital: 20.897.000 HRK
IBAN: HR2725000091101050066
Komercijalna banka: Addiko Bank d.d.
Slavonska 6, 10000 Zagreb

Concierge

Limuzina

Lokacija

Smještaj

Sastanci i događanja

Hotel info

Esplanade Zagreb Hotel ConciergeEsplanade Zagreb Hotel LimousineEsplanade Zagreb Hotel LocationEsplanade Zagreb Hotel Meetings & Events